Informasjon om
nettadressene hoyre.net og hoyre.org
Norwegian flag

Tjenestene hoyre.net og hoyre.org

Tjenesten hoyre.net var aktiv i perioden 2003-2013 med nettsider og epostadresser for lokale Høyreforeninger, spesielt i Hedmark og Oppland. Tjenesten er er nå stengt. Lokalforeningene har fått nettsider under hoyre.no og gjenværende epostadresser er flyttet til hoyre.org.

Tjenesten hoyre.org har vært aktiv fra 2003 og til idag som en epost-tjeneste for representanter, tillitsvalgte og andre med aktiv tilknytning til lokale organisasjonsenheter i partiet Høyre. Tjenesten er fortsatt aktiv, men markedsføres ikke lenger. De som har hoyre.org epostadresser, beholder dem uten forandring i funksjon og betingelser. Tjenesten er også åpen for nye abonnenter.

Nettadressene hogre.net og hogre.org er synonymer med hoyre.net og hoyre.org, men uten epostadresser.

Henvendelser om nettadressene og eposttjenesten kan sendes til admin801@hoyre.org. Nettadressene og eposttjenesten administreres av NKMOLLER.COM Nils-Kristian Møller.

English flag

Information in English

The web services at hoyre.net and hoyre.org are available for a closed group only. There are no services offered at a public level. Any inquiries about these web addresses should be directed to our e-mail admin801@hoyre.org.